Monday, September 27, 2021                                                           IRENA   HYSENAJ


PsyD Doktor ne Psikoterapi 
Certifikata Europiane e Psikoterapise
Tel: 069 6759460  Jam diplomuar ne Psikologji Klinike dhe specializuar ne Psikoterapi Psikodinamike prane Shkolles Adleriane te Psikoterapise te Institutit Alfred Adler te Milano (Itali).

Jam Anetare e Urdherit te Psikologeve e Psikoterapisteve  te Lombardise (Itali) www.opl.it me nr. 03/11096;

Jam Presidente e Institutit te Psikologjise Individuale Adler  i cili ka qellim te ofroje kurse specializimi ne psikologji klinike dhe synon te hape Shkollen e Psikoterapise ;

Jam anetare e S.I.P.I. (Società Italiana Psicologia Individuale);

Ushtroj rolin e Pedagoges ne lendet e psikologjise klinike dhe psikoterapise ;

 Jam specializuar ne psikodiagnoze per moshen e rritur 
prane Akademise se Testit Projektiv - Torino (Itali)

Pervec kures se Nevrozave ( ankthit, atakut te panikut, fobive, crregullimeve te te 
ushqyerit,  varesive nga substancat.. etj);  Crregullimeve te Personalitetit

Kam eksperiece edhe ne kuren e varesise nga alkoli dhe kuren per mireqenien e gruas e 
  te familjes: eksperienca te ndertuara prane klinikes per alkoliste dhe konsultores familjare 
ne Milano (Itali);

Kam nje eksperience disa vjecare ne ndermjetesimin familjar e kultural;

Eksperienca ime me orjenton kryesisht ne mbeshtetjen psikologjike e psikoterapeutike te moshes se rritur dhe adoleshences;

Orjentimi im (Adlerian) i jep rendesi te vecante edukimit ne formimin e personalitetit te nje individi dhe parandalimit te predispozitave patologjike ambjentale : familja e shkolla.